Атестація пед. працівників

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни. 

Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, професіоналізму, результативності педагогічної праці, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури.

Адміністрацією ЗДО № 66 «Зміна» створюються оптимальні умови для розкриття фахових здібностей, підтримується прагнення педаго­гів до професійного зростання, надається допомога кожному з них реалізува­ти на практиці наукові надбання, інноваційні технології.

В 2018-2019 навчальному році успішно проходить атестація вихователів:

- Лотової В.В. (систематизовано ППД з проблеми «Ознайомлення з природою рідного краю як найважливіший засіб екологічної вихованості дошкільників» на встановлення вищої кваліфікаційної категорії );

- Дмитрієвої Т.Є. (підтвердження вищої кваліфікаційної категорії; виготовлення сучасного дидактичного матеріалу для роботи з дітьми з використанням ІКТ);

 

- Борисенко Н.В. (підтвердження категорії «спеціаліст»; виготовлення дидактичного матеріалу для роботи з дітьми раннього віку).


Звіт керівника за 2017-2018 н.р.


Результат моніторингу якості освіти 2018-2019 н.р.