З 01 вересня 2018 року в усіх школах України запрацювала шкільна реформа (Нова Українська Школа - НУШ).

  НУШ - це освіта нових сенсів, детоцентризму і поваги до кожної людини. НУШ - це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона відкрита, чесна і націлена на співпрацю.

  Головна ідея - компетентісне навчання. Учні не просто будуть набувати знання, а вчитимуться використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички.

  НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Тут панує співпраця та взаєморозуміння.

   Компетентності школярів.

  Педагоги та батьки будуть працювати над формуванням компетентості у учнів:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

- математична компетентість;

компетентість у галузі природних наук, техніки і технології;

- інноваційність;

- екологічна компетентість;

- інформаційно-комунікаційна компетентість;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності;

-культурна компетентість;

- підприємливість та фінансова грамотність.

  Робота в команді

  Дітям потрібно буде навчитися працювати в команді та співпрацювати. Саме тому значну частину навчального часу в НУШ буде присвячено роботі в групі.

  Уміння вітатися - це ще одна навичка, яка стане в пригоді кожній людині. Навчання в НУШ буде побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислювати вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому.